SE運用結果(v10.Mode1)

6戦2勝4敗 勝率40% 損益ー6,200円(5000の場合)

連日マイナス収支!これでいいのかSE!